Revens dvergbendelorm (Echinococcus multilocularis)

The surveillance programme for Echinococcus multilocularis in red foxes (Vulpes vulpes) in Norway

Rødrev Foto: Aina Bye
Foto: Aina Bye

Revens dvergbendelorm (Echinococcus multilocularis) finnes naturlig i store deler av verden, inkludert østlige og sentrale deler av Europe. I 1999 ble E. multilocularis funnet i Danmark og på Svalbard. Dvergbendelormen ble funnet for første gang i Fennoskandia i Sverige i februar 2011. E. multilocularis er hittil ikke påvist i Norge. Prosjektets mål er å dokumentere at E. multilocularis ikke finnes i fastlands-Norge.

Fakta